ADF

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Qui som Funcionament
Funcionament

Estructura organitzativa

L'ADF "Defensors del Bosc" està formada bàsicament per tres grups o nivells organitzatius:

 • La Junta Directiva
 • Els socis propietaris
 • Els socis volunaris

Quant a la Junta en podem dir que és l'òrgan encarregat de l'execució dels acord de l'Assamblea General i assumeix la direcció i administració.

Els socis propietaris, estan formats per totes les persones titulars de terreny forestal que voluntàriament s'han volgut associar a l'agrupació.

Per últim, els socis voluntaris estan formats per totes les persones no propietàries de terreny forestal, amb relació i organitzacions professionals agràries i/o associacions que tinguin com a finalitat la defensa de la natura, que voluntàriament vulguin pertànyer a l'agrupació.

El model organitzatiu

Activació del Pla de Mobilització

L'avís de foc pot arribar per molts mitjans, trucada d'un afectat, d'una persona que ha observat una columna de fum, etc. La més habitual però és el soroll de les emissores que comencen a parlar. Si el foc és lluny de casa, s'està pendent de l'emissora per tal de veure la real dimensió de l'incendi i considerar la possibilitat de que caldrà sortir.

Generalment, abans que l'ADF de la zona demani ajuda, les mateixes descripcions de l'incendi, ja ens permeten avaluar si cal o no sortir amb les cubes cap al lloc. Una trucada entre dos membres responsables de l'ADF o la trucada a control Bages són suficients com per decidir l'activació de tot el Pla de Mobilització.

Activar el Pla consisteix que la zona de l'ADF que es mobilitza (en alguns casos tots), la cuba o cubes que es decideixen es dirigeixen cap el punt de concentració de cada municipi o si no ve de pas, directament al foc. Les cubes mobilitzades porten una o dues emissores per estar en contacte permanent amb els Centres de Coordinació Local (CCL) que s'organitzen.

Un cop les cubes estan mobilitzades, els diferents responsables van telefonant a tots els voluntaris de cada municipi, mitjançant unes llistes que cada municipi elabora amb els telèfons i uns grups degudament organitzats. Les comunicacions son breus i sols indiquen el motiu i el lloc del foc (el lloc de reunió ja està establert). En un promig de 10 minuts, ja arriben els primers voluntaris al punt de concentració.

Paral·lelament a les telefonades dels voluntaris, s'inicia l'organització dels CCL. Aquests minuts inicials són bàsics per tal de tenir informació precisa del lloc i forma d'arribar-hi, de comunicar per emissora a les cubes que ja han marxat la ruta correcta, i per poder orientar als voluntaris assignats a cada cuba, la ruta d'aquesta. Els responsables del CCL apunten els noms i mòbils dels voluntaris, els agrupen per vehicles apuntant la seva matrícula. Es lliura una emnissora, un distintiu de vehicle i instruccions precises del lloc i tasca a realitzar.

Això permet que amb un temps molt reduït un important nombre de cubes ben comunicades es dirigeixin al foc sabent que un cop arriben a la zona tenen entre 10 i 15 voluntaris per iniciar l'extinció i amb un CCL que farà de suport logístic d'emergència.

Mentre tot això es produeix, un vehicle tot terreny es converteix en el Centre de Coordinació Avançat (CCA), que amb el responsable de l'ADF, fa la funció de coordinar totes les accions de totes les cubes des de peu de foc i amb permanent contacte amb les CCL.

Presentació del Pla

El territori  que abraça l'ADF Defensors del Bosc està subdividit en cinc àrees d'actuació: Castellnou de Bages, Santpedor, Navàs, Súria i Callús.

Cada àrea d'actuació té la següent estructura:

 1. Coordinació: encarregats de constituir la CCA i CECOPAL
 2. Extinció: conductors de cubes, caps de grup i voluntaris d'extinció.
 3. Suport: conductors de vehicles tot terreny, conductors de cubes de suport, responsales de comunicacions, col·laboradors d'intendència.

Formes de col·laboració

Les formes de col·laboració amb l'agrupació són diverses, destacant les següents:

 • Aportacions personals i materials de tots els socis
 • Col·laboracions dels municipis en general amb l'aportació d'un membre a la Junta Directiva
 • Aportacions econòmiques i tècniques dels ajuntaments en la participació en els projectes de prevenció

Finançament

Podem desglossar el finançament de l'agrupació en quatre vies principals:

 • Diputació de Barcelona, amb subvencions de caràcter anual destinades a la gestió de la prevenció d'incendis.
 • Generalitat de Catalunya, amb subvencions de caràcter anual, amb les quals es realitza el manteniment i la compra de material, així com cobertura de despeses diverses.
 • Socis propietaris, amb l'aportació de 0,15€/Ha.
 • Ajuntaments de cada municipi, amb la participació de la mateixa quantitat que els socis propietaris.