ADF

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Material
Material

Una de les prioritats de l'ADF és renovar i mantenir el material necessàri per tal de tenir el nivell d'equipament adeqüat per a la prevenció i extinció d'incendis.

Podem fer dos grans grups de material: petits utensilis, com ara ulleres protectores, guants, pics, pales, mànegues, camises, ... i material de comunicacions i portabilitat d'aigua.

Fent referència a aquest segon grup, en la secció de material us mostrem els vehicles 4x4 d'intervenció ràpida, les emissores i les cubes que tenim actualment, la seva ubicació i imatges d'alguns d'ells.