ADF

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Obres
Obres

Actualment portem construïts gairebé vint punts d'aigua aptes per helicòpter amb una capacitat de 10.500.000 litres.

Depenent de la ubicació i la seva utilitat, els dipòsits són construïts amb formigó o metall. Tots ells equipats amb l'hidrant corresponent, situat en un punt adeqüat per aconseguir el màxim de pressió a l'hora d'efectuar una càrrega.

També rehabilitem algunes basses existents de gran capacitat.

Pel què fa als camins, bàsicament fem arranjaments o repasos de manteniment amb camins de diferens amplades; la majoria de les actuacions es fan seguint el PPI de cada municipi.

En aquesta secció podeu trobar alguns exemples d'obres realitzades, tant de punts d'aigua com de camins.