L'ADF ha obtingut la següent subvenció de Gestió Forestal Sostenible de la Generalitat de Catalunya, per dur a terme les següents actuacions:
- Millora i manteniment de 7 vials estratègics</p>
- Actuacions puntuals i construcció d’obra civil per la construcció i manteniment de 3 vials
- Manteniment de 2 punts reserva d’aigua per a extinció d'incendis
Import: 49.298,76€